Programma
Programma 26 Augustus 2016 - Aanvang 20:15 uur
Grote of Barbarakerk- Culemborg
Orgelconcert op het koor- en hoofdorgel


      


KOORORGEL  
   
1. Girolamo Frescobaldi Toccata II in g     (1627/rev. 1637)
    (1583-1643)     uit: “Toccate e partite d'intavolatura”, Libro 2
   
2. Johan(n) Stephani Fantasia in a
    Orga[nistae] Lüneburg    (? – 1616)     (Mus. Ms. 1581 Biblioth. München)
   
VERHOFSTADTORGEL  
   
3. Nicolaus Bruhns Praeambulum ex e-moll
    (1665-1697)     (‘groot‘)
   
4. Heinrich Scheidemann Choralbearbeitung
    (1596-1663) “Herr Christ der einig Gottes Sohn“
      (vier Variationen)
   
5. Dietrich Buxtehude Magnificat primi toni, BuxWV 203
    (1637? – 1707)  
   
6. Vincent Lübeck Praeambulum ex G-dur
    (1654-1740)  
   


De tekst en vertaling van het Magnificat luiden als volgt
   
Magnificat anima mea Dominum, Mijn ziel prijst waarlijk mijn Heer,
   
et exsultavit spiritus meus in Deo Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder
salutary meo  
   
Quia respexit humilitatem Omdat Hij welwillend neerzag op de nederigheid
ancillae suae: van zijn dienstmaagd.
Ecce enim ex hoc beata me En zie vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig.
dicent omnes generationes  
   
Quia fecit mihi magna Omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed.
qui potens est; Hij die machtig is en heilig zijn naam
et sanctum nomen eius.  
   
Et misericordia eius a progenie in Barmhartig is Hij voor hen die hem vrezen, van
progenies timentibus eum geslacht op geslacht
   
Fecit potentiam in bracchio suo, Hij toont de kracht van zijn arm; slaat hen die
Dispersit superbos Mente cordis trots van hart zijn, uiteen
sui.  
   
Deposuit potentes de sede, Heersers ontneemt Hij hun troon, Maar Hij
Et exaltavit humiles verheft de geringe.
   
Esurientes implevit bonis Die hongerig zijn overlaadt Hij met gaven en rijken
Et divites dimisit inanes zendt Hij heen met lege handen.
   
Suscepit Israel perum Suum Het lot van zijn dienaar Israel heeft Hij zich
recordatus misericordiae sue. aangetrokken, indachtig zijn eeuwige
  barmhartigheid.
   
Sicut locutus est ad patres nostros, Gelijk Hij heeft gezegd tot onze vaderen, Abraham
Abraham et semini eius en zijn nageslacht tot in eeuwigheid
in saecula  
   
Gloria Patri, Gloria Filiuo Ere zij de vader en de Zoon en de Heilige Geest
et Spiritui Sancto  
   
Sicut erat in principio, et nunc et Zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in
simper et in saecula saeculorum. eeuwigheid.
Amen. Amen.