Het ONBC

Het ONBC

Het Oost-Nederlands Barokconsort (te noemen ONBC) is een initiatief van enkele enthousiaste beroepsmusici uit Oost-Nederland en stelt zich ten doel de authentieke klankcultuur van de 17de en 18de eeuwse barokmuziek naar vermogen te delen met actieve en passieve muziekbeoefenaars en luisteraars, zowel professionals als amateurs, vocalisten (koorzangers) als instrumentalisten. Het ensemble musiceert hierbij op originele of nauwgezette kopieën van barokinstrumenten uit de 17de en 18de eeuw. Hierdoor is het mogelijk de barokke ensemblecultuur en de verworvenheden van de historische uitvoeringspraktijk tot op hoog niveau te ontwikkelen en te presenteren. De leiding van het ensemble is in handen van oude muziekspecialist Jan Kleinbussink terwijl Theo Tobé als dirigent bij vocaal-instrumentale projecten optreedt .

Ter realisering van haar doelstellingen kent het ONBC kent een viertal vormen van activiteiten :
      - eigen concerten en producties
        (instrumentaal en vocaal/instrumentaal)
      - verzorgen van concerten binnen de programmering van bestaande
        culturele centra, stichtingen en organisaties
      - het verzorgen van de orkestbegeleiding bij concerten met barok-
         repertoire op uitnodiging van bestaande vocale ensembles
      - educatieve activiteiten, met name in samenwerking met jong talent
        en met gevorderde amateurs.

Het repertoire van het ONBC bestaat uit een rijke variëteit van orkestsuites, soloconcerten en (in kleinere bezetting) diverse vormen van ensembles en kamermuziek. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan vertrouwd barokrepertoire naast de programmering van onbekende en nog niet in eigentijdse uitgaves beschikbare barokmuziek, zowel instrumentaal als vocaal-instrumentaal. Als locaties voor deze concerten wordt aansluiting gezocht bij kleine historische kerken, musea en de pronkzalen van diverse kastelen en historische landhuizen.

voor een impressie van het presentatieconcert, klik hier