Het Koororgel


Op de gedenkplaat naast het koororgel staat het volgende vermeld


Ter nagedachtenis aan Diederik Leonard Ankersmit,
Lid van de Orgelcommisie
en zijn vrouw Johanna Henriette Knottenbelt.
(1903 - 1975)
Schenkers van het orgel.


Het Koororgel

De bouw van het koororgel werd in 1942 tijdens de Tweede Wereld oorlog begonnen en het instrument kon uiteindelijk in 1950 worden voltooid. De orgelmaker was fa. Willem van Leeuwen te Leiderdorp, die het orgel een elektro-pneumatische tractuur meegaf, waardoor de mogelijkheid ontstond de speeltafel op het hoogkoor te plaatsen en het eigenlijke instrument boven de ingang Grote Poot. (zuid-oost zijde). Het ontwerp van de eikenhouten orgelkas is van de hand van de landelijk bekende architect Van Nieuwkerken te Gorssel. Veel van het gebruikte hout was afkomstig van gebombardeerde en deels uitgebrande woningen in de Deventer binnenstad. Het houtsnijwerk en de ornamenten zijn van de Deventer beeldhouwer Budde. Bij de laatste restauratie van de kerk kon het nog ontbrekende deel van het snijwerk worden gecompleteerd.

Tijdens de recent uitgevoerde restauratie door de fa. Pels en Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch is de tractuur van speeltafel naar windlade in het orgel vervangen. De bekabeling uit de Tweede Wereldoorlog was te zeer vergaan om nog te kunnen worden gebruikt, met als gevolg een toenemend aantal storingen in het instrument. Er is nu gekozen voor een digitale verbinding tussen speeltafel en orgel geheel naar de eisen van de huidige tijd. Door twee 'contactdozen' te maken (zowel op het Hoogkoor als in de directe omgeving van de Magistraatskapel) waar de nieuwe datakabel van de speeltafel kan worden ingeplugd, is de mobiliteit en inzetbaarheid van het instrument nog aanzienelijk verbeterd.

Het orgel is speciaal bedoeld voor ondersteuning van de diverse vormen van diensten en litugische vieringen op het hoogkoor en voor samenspel met koren bij diverse concerten. Omdat het orgel de toonhoogte en temperatuur kreeg, die Van Oeckelen in 1892 aan het hoofdorgel gaf, is samenspel tussen beide instrumenten in de kerk in principe mogelijk. Echter de onpraktisch hoge a (=446/447 Hz!) bemoeilijkt samenspel met diverse instrumenten. De schenking van het instrument heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat toenmalig organist van de Grote Kerk, Arie van Opstal, in de zestiger jaren van de vorige eeuw diverse malen de Mattheus-Passion van Bach in Deventer ten gehore kon brengen.


DISPOSITIE    
   
Manuaal I Manuaal II Pedaal Speelhulp
   
Bourdon 16 Baarpijp 8 Bourdon 16* Tremulant
Bourdon 8 Viola da Gamba 8 Bourdon 8* Koppel Man I - Man II
Prestant 8 Fluit 4   Ped - Man I
Octaaf 4 Roerquint 2 2/3   Ped - Man II
Cornet IV -disc. Gemshoorn 2   Zweltrede Man II
Mixtuurbas III-IV Kromhoorn 8 *=transmissie