Bijlage
Twaalf Thüringse Motetten, geschreven ten tijde van Bach


Serie motetten voor 4-stemmig koor en basso continuo uit de ‘Lutherse traditie in Thüringen – begin 18de eeuw’. In het begin van de 18de eeuw zijn door een aantal minder bekende cantors en kerkmusici een groot aantal prachtige motetten geschreven in de toendertijd ‘moderne’ barokke stijl, echter niet zo complex als bij Bach het geval is. Wel opvallend frisse en ambachtelijke muziek met als gemeenschappelijk kenmerk: een gekozen psalmtekst wordt eerst door het koor vierstemmig imitatorisch uitgewerkt en daarna gecombineerd met een koraalmelodie in de sopraanpartij. Deze koralen vinden we ook weer terug in het Liedboek voor de kerken. In de tweede helft van het motet worden aldus de psalmtekst en de liedboektekst tegelijk gezonden, als tweeonlosmakelijk verbonden gegevens.

Het manuscript van deze verzameling omvat 91 stukken van 4- 8 stemmig, ligt in de ‘Staats- und Universitätsbibliothek’ in Königsberg en is later bewerkt in ‘Denkmäler deutscher Tonkunst’.

Bij vele motetten ontbreekt de aanduiding van de componist, bij andere werken staan namen als Liebhold(t), Johann Topff, Arnoldi, Flender en Erlebach. Dit zijn niet de grote namen zoals Bach, Händel of Telemann. Van de meeste componisten kennen we niet eens de voornaam en weten we ook niet wanneer ze geboren of gestorven zijn. Maar ook deze minder bekende kerkmusici schreven prachtige muziek voor hun eigen praktijk.

Over Liebhold(t) staat in een vroeg 18de eeuwse encyclopedie nog een droevig verhaal opgetekend. Deze cantor zou niet aan een vaste kerk zijn verbonden, maar met een groep getrouwe zangers en instrumentalisten van kerk naar kerk zijn getrokken. Toen hij in de winter van 1734 niet kwam opdagen bij een kerkdienst, werd hij buiten gevonden, dood gevroren. Een vreselijk einde voor iemand die ons meer dan honderd kerkcantates en tweeëntwintig motetten heeft nagelaten.

Kosten per motet: € 1,50 – vrij te kopiëren voor eigen gebruik
Kosten gehele bundel (72 pagina’s bedrukte muziek): € 15,00 – vrij te kopiëren voor eigen gebruik


INHOUD ALFABETISCH:

1. Befiehl dem Herren deine Wege       Liebhold(t)
Psalm 37: 5
1ste en 7de strofe van 'Wer nur den lieben Gott lässt walten'
(5 pagina’s)


2. Das ist meine Freude       Liebhold(t)
Psalm 73: 28
1e en 3e strofe van 'Erneure mich, o ewigs Licht'
(melodie: 'O Jesu Christ, meins Lebens Licht')
(6 pagina’s)


3. Dies ist der Tag       Ph.H. Erlebach
Psalm 118: 24
1ste en 4de strofe van 'Gelobt sei Gott im höchsten Thron'
(5 pagina’s)


4. Ehre sei Gott       Anonymus
Lucas 2: 14
eerste en laatste strofe van 'Vom Himmel hoch'
(4 pagina’s)


5. Es ist in keinem andern Heil       Anonymus
Handelingen 4:12
eerste strofe van 'Jesu, meine Freude'
Bach - koraal 'BWV. 227 no. 11 (laatste strofe 'Jesu, meine Freude')
(6 pagina’s)


6. Ich danke dem Herren von ganzem Herzen       Anonymus
Psalm 111: 1-3
strofe 1, 2 en 8 van 'Nun lasst uns Gott den Herren'
(6 pagina’s)


7. Ich verlasse mich auf Gott       Liebhold(t)
Motette nach Psalm 27: 3 "so verlasse Ich mich auf ihn"
en Psalm 33:18 "des Herren Auge sieht, die auf ihm hoffen"
(7 pagina’s)


8. Ich will den Herren loben allezeit       Anonymus
Psalm 34: 2,5
eerste strofe van 'Nun lob, mein Seel, den Herren'
(8 pagina’s)


9. Jauchzet, ihr Himmel       Liebhold(t)
Jesaja 49:13
Aria: Jauchzet, ihr Himmel (?)
(6 pagina’s)


10. Kommt herzu und lasset uns dem Herren       Liebhold(t) of Engelh(ard)?
Psalm 95: 1-2
eerste (en derde) strofe van 'Nun danket alle Gott'
2de strofe 'Der ewig reiche Gott' J.S.Bach - Choralgesänge (deel I)
(7 pagina’s)


11. Lobe den Herrn meine Seele       Liebhold(t)
Psalm 103: 1-5
eerste strofe van 'Nun lob, mein Seel, den Herren'
(7 pagina’s)


12. Uns ist ein Kind geboren       Liebhold(t)
Jesaja 9:6
tweede en zesde strofe van 'Vom Himmel hoch'
(5 pagina’s)